Hizmet Alımları

Sigorta giderini tevsik amacıyla sunulan fiyat teklifinde; SMMM tarafından yazılması gereken ifadenin farklı yazılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Amortisman oranının eksik hesaplanması, aşırı düşük savunmanın reddini gerektirir mi?

Araç kira gideri, Kasko, sigorta ve MTV giderinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği fiyat teklifi ile açıklamada bulunulabilir mi?

Ana çiğ girdisinde yer alan yağ girdisi yerine, farklı yağ cinsi ile açıklamada bulunulabilir mi?