Yapım İşleri

İstekli tarafından sunulan analiz girdilerinin bir kısmı idarenin belirlemiş olduğu miktarların üzerinde bir kısmında, idarenin miktarlarının altında olması halinde, aşırı düşük savunma reddedilebilir mi?

Fiyat teklifindeki rakamın, satış tespit tutanağındaki rakamın %80’inin altında olması aşırı düşük savunmanın reddini gerektirir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan karsız birim fiyatlara %1 kâr eklenmek suretiyle aşırı düşük savunma verilebilir mi?

Nakliye gideri; fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklamada bulunulabilir mi?

Açıklaması istenilen iş makinesi analiz girdisi, farklı güçteki iş makinesine ait analizle açıklamada bulunulabilir mi?