Mal Alımları

Aşırı düşük teklifi tevsik etmek amacıyla sunulan proforma, fatura teklif edilen fiyatın altında olmasına rağmen, teknik şartları karşılamadığı gerekçesi ile teklif reddedilebilir mi?

Mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması zorunlu mudur?