İhale Danışmanlığı

İhale danışmanlığı, kamu idareleri ve özel kurumlarca yapılan alım satım, kiralama ihalesi vb. boyunca, ihaleye başvuran firmaların alabileceği desteklerdir. Bu ihalelerin tüm süreci konuyla ilgili belirlenmiş kural ve kanunlara bağlı şekilde yürütülmektedir. Danışmanlık hizmeti ihale süreçlerinin doğru ve hızlı şekilde yapılmasını sağlar.

İhale danışmanlığı almak isteyen firmalar, bu adımların herhangi bir noktasında destek için başvuru yapabilir. Bununla birlikte sürecin doğru ilerlemesi ve başarılı şekilde sonuçlanması adına ihale öncesinden ihale kabulüne kadar her noktada destek alınması mümkündür. İşlemler başlarken bu alandaki danışmanlık desteğinin de başlaması yüklenici adayları için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

İhale Danışmanlığı

Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu ihaleleri, bu konuda belirlenmiş kanun ve kurallar doğrultusunda işlemektedir. Bir firma herhangi bir ihaleye başvururken bu mevzuat ve belirlenen çerçeve dahilinde çalışma yürütür. Oldukça sık yenilenen kural, mevzuat vb. nedeniyle bu süreç deneyimli firmalar için bile bazı zorluklar içerebilmektedir.

İhale süreci mal ve hizmet alımı, yapım işleri veya danışmanlık hizmetleri gibi belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerçekleştirilen rekabetçi bir süreçtir. Bu süreçte, katılımcılar arasında teklifler sunulur ve en uygun teklifi veren tarafın sözleşmeyi kazanması amaçlanır. Bu noktada ihale danışmanlık üzerine uzmanlaşmış, yetkili ve deneyimli bir yerden alınacak danışmanlık desteğinin sürece önemli katkıları olacaktır.

İhale danışmanlığı, süreç boyunca taraflara profesyonel danışmanlık sağlamayı hedefleyen bir hizmettir. Bu danışmanlık firmalarından;

Bu rehberlik için uzman, deneyimli, süreç yönetiminde başarılı, yasal uyumluluklar konusunda titiz bir firmadan hizmet almak gerekir. Zira tüm bu süreç oldukça komplike detaylar içermektedir ve ihaleyi kazanıp çalışmalara başlayabilmek için her detayın kritik önemi vardır.

Kamu İhale Mevzuatı

Kamu ihaleleriyle ilgili tüm hususlar bu amaçla hazırlanmış mevzuat çerçevesinde ilerlemektedir. İhale kanunu kapsamında yapılacak tüm mal ve hizmet alım satımları, ayrıca yapım işleri bu mevzuata tâbi şekilde ihaleye çıkarılır. İhale sözleşmesi uygunluğunun sağlanması, ihtilaflı konulara ilişkin değerlendirmelerin yapılması gibi detaylar da süreç kapsamındadır. Tüm bu işlemler esnasında doğru şekilde ilerlemek ihaleyi almak ve sürdürmek için gerekli hususlardandır.

Kamu ihale mevzuatı, şu temel prensiplere dayanır;

Şeffaflık

Eşitlik

Rekabet

Verimlilik

Ekonomik Olma

Şeffaflık

Eşitlik

Rekabet

Verimlilik

Ekonomik Olma

Kamu İhale Kanunu (KİK) ile mevzubahis ihaleler usul, doküman, değerlendirme kriteri vb. bakımından detaylı biçimde sınırlandırılmıştır. Bazı değişiklikler görülebilmekle beraber ihale süreci şu adımlardan oluşur;

 • İhale dosyaları hazırlanıp ilanlar yayınlanır, ihale yöntemi belirlenir.
 • Katılımcılar teklif sunar, bu teklifler çeşitli yöntemlerle değerlendirilir.
 • Tekliflerden en uygun olanı belirlenerek sözleşme imzalanır.
 • Çalışma başlar ve ihale türüne göre belli aralıklarla yüklenici denetlenir.
İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlık Firmaları

Kamu ihalesi ya da özel sektördeki ihalelerin yayınlanmasından yürütülmesine dek pek çok prosedür vardır. Bu esnada ihaleye talip olan firmaların eksiksiz ve doğru olarak prosedürü uygulaması bazen zorlayıcı olabilir. Bu alandaki mevzuat ve kanunlar sıklıkla değiştirilebilmekte, her ihalenin kendine özel bazı detay ve şartları bulunmaktadır.

Bu noktada yüklenici olmak isteyen firmalar, alanda uzmanlık düzeyinde hizmet veren bir ihale danışmanlık firması ile süreci yönetebilir. Böylece işlemlerin kolay ve hızlı şekilde tamamlanması mümkün olacak, firmanın ihaleyi alma ihtimali artacaktır. “İhale işi nasıl yapılır”, ya da bu alandaki sözleşme, başvuru vb. nasıl olmalıdır” gibi soruların detaylı ve doğru yanıtı bu firmalardan alınabilir.

İhale danışmanlık firmalarından destek almanın sağlayacağı diğer avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Her bir işlem için verilmiş olan zamanın verimli kullanılması sağlanır.
 • Yasal düzenleme ve güncellemelerin yaratacağı mağduriyetler engellenir.
 • Mümkün olan en rekabetçi teklifin hazırlanması sağlanabilir.
 • Risk analizi ve yönetimi yapılarak önlemler alınabilir.

İhale Uzmanı Ne İş Yapar?

İhale sözleşmeleri ile ilgili pek çok husus, bu alanda uzmanlaşmış kişilerce yönetilmektedir. Kamu kurumlarında bu alanda çalışma yürüten uzmanlar bulunmakla beraber, ihale danışmanlığı uzmanı özel danışmanlık şirketleri bünyesinde çalışma sürdüren kişilerdir. Bu uzmanların bazı görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

 • Yasal uyumluluk ve ihale hukukuna dair inceleme ve belgeleme yaparlar.
 • Söz konusu risklerin en düşük seviyede kalması için çalışma planlarlar.
 • Verilecek teklifin planlaması ve hazırlanması için gerekli işlemleri yaparlar.
 • İhale sonrasında oluşabilen sorun ve gerekliliklerle ilgili çalışma yürütürler.

Böylece ihalenin yayınlanmasından, ihale teklif, yükleniciyle sözleşme imzalanması gibi işlemlere dek tüm süreç için destek, danışmanlık ve hazırlık işlemlerinde aktif rol alırlar.

Ankara ihale danışmanlık hizmeti için başvurabileceğiniz Teklif Sorgulama, size ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok hizmeti tek çatı altında vermektedir. Bu alandaki tüm sorularınız ve başvurularınız için bize ulaşabilir, uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlığıyla Teklif Sorgulama’dan destek alabilirsiniz.