İhale Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır?

İhale Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır? Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesi çerçevesinde işin türüne göre belirlenen katsayı üzerinden bir hesaplama yapılır. Bu hesaplama baz alınarak ihale süreçleri yürütülür. İşin teklifteki maliyetle yapılmaya uygun olup olmadığını belirlemek için bu hesaplama yapılır.

“İhale sınır değer hesaplama nasıl yapılır” sorusu yanıtlanırken sınır değer kavramına değinmek gereklidir. Sınır değer, mevzubahis işin yapılabilmesini sağlayacak en düşük maliyet olarak tanımlanabilir. Bu sınırın altında kalan teklifler “aşırı düşük teklif” olarak değerlendirilecek ve bu doğrultuda işlem görecektir.

İhalelerin Sınır Değeri Nedir?

“İhalede sınır değer ne demek?” sorusu, bu alanlarda çalışma ve uygulama yürütecek olan pek çok kişinin merak ettiklerindendir. İhale sınır değeri, bir ihale sürecinde belirli bir işin, hizmetin veya malın değerini temsil eder. Bu sınır değer, genellikle ihaleye çıkarılacak işin maliyetine dayalıdır ve genellikle ihaleye çıkarılabilecek bir işin minimum veya maksimum değerini belirler.

Bu değer genellikle bir işin karmaşıklığı, büyüklüğü ve süresi gibi çeşitli faktörlere dayanarak belirlenir. İhale sınır değeri genellikle, bir işin belirli bir ihale sürecine uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Yani, bir işin değeri ihale sınır değerinin üzerindeyse, genellikle açık ihale yöntemi kullanılır. Eğer bir işin değeri sınır değerin altındaysa, doğrudan temin veya pazarlık usulü gibi diğer ihale yöntemleri kullanılabilir.

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu ihalelerinde kullanılacak sınır değerlerini belirler ve bu değerler her yıl güncellenir. Kısacası, ihale sınır değeri, bir ihale sürecinin hangi yöntemle yapılacağını belirlemek için kullanılan önemli bir ölçüttür.

İhalelerin Sınır Değer Hesaplama Tebliği

Sınır Değer Hesaplama Tebliği“, Türkiye’deki Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayımlanan ve kamu ihalelerinde kullanılacak sınır değerlerin nasıl hesaplanacağını belirleyen bir tebliğdir. Mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri için kullanılan sınır değerlerin hesaplanmasında kullanılan katsayıları içerir.

Sınır değer hesaplamada geçerli teklif belirlenmesi için şu aşamalar geçilmelidir;

  • Sınır değer hesaplama, bir işin hangi ihale yöntemiyle ihaleye çıkacağını belirlemek için kullanılır. Bu değer belirlendikten sonra ihalenin diğer aşamalarına geçilir.
  • Eğer bir iş için ortaya çıkan tahmini bedel sınır değerin üzerindeyse, genellikle açık ihale yöntemi kullanılır.
  • Eğer bir işin tahmini bedeli sınır değerin altındaysa, genellikle doğrudan temin veya pazarlık usulü gibi diğer ihale yöntemleri kullanılır.

Sınır Değer Hesaplama Tebliği ihale süreçlerinin daha şeffaf, adil ve rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu tebliğ, ihale süreçlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynar ve ihale süreçlerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar. Tebliğin tam metnine ve detaylarına Kamu İhale Kurumunun resmî web sitesinden ulaşılabilir.

Sınır Değer Hesaplama Formülü Nedir?

Kamu ihalelerinde sınır değer hesaplaması, genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

  • İlk olarak, ihale konusu işin türüne (mal alımı, hizmet alımı veya yapım işi) göre belirlenen sınır değer katsayısını bulmanız gerekmektedir. Bu katsayılar, KİK tarafından her yıl güncellenir.
  • İkinci adım, bu katsayıyı işin tahmini bedeli ile çarpmaktır. Tahmini bedel genellikle işin türüne, büyüklüğüne ve süresine göre belirlenir.
  • Elde edilen sonuç, ihale sınır değerini temsil eder. Bu sınır değer, bir işin hangi ihale yöntemiyle ihaleye çıkarılacağını belirler.

Örneğin, bir yapım işi için sınır değer katsayısı 1.000.000 TL olarak belirlenmişse ve bu iş için tahmini bedel 1.500.000 TL olarak hesaplanmışsa, bu iş açık ihale yöntemiyle ihaleye çıkarılır. Ancak, tahmini bedel 1.000.000 TL’nin altında olursa, bu durumda doğrudan temin veya pazarlık usulü gibi diğer ihale yöntemleri kullanılabilir.

Sınır Değer Hesabına Hangi Teklifler Katılır?

İhalede sınır değer hesabı genellikle bir projenin veya ürünün maliyet tahmini için kullanılır. İhale sürecinde, bu hesaplama, katılımcıların tekliflerini doğru bir şekilde ayarlamalarına yardımcı olur. Sınır değer hesaplaması, teklif edilen işin toplam maliyetini belirlemek için kullanılır.

İhalede sınır değer hesabına aşağıdaki teklifler katılır:

Malzeme Maliyeti: Bu, proje için gereken tüm malzemelerin maliyetini içerir.

İşçilik Maliyeti: Bu, projeyi tamamlamak için gereken tüm işçilik maliyetlerini içerir.

Genel ve İdari Giderler: Bunlar, işletme maliyetlerini, ofis giderlerini ve diğer genel işletme giderlerini içerir.

Kâr Marjı: İşletmeler genellikle tekliflerine belirli bir kâr marjı eklerler.

Risk Faktörleri: İşin doğası gereği belirsizlikler ve beklenmeyen durumlar olabilir. Bu risklerin maliyeti de teklife eklenir.

Alt Yüklenici ve Tedarikçi Maliyetleri: Eğer proje için alt yüklenicilere veya tedarikçilere ihtiyaç varsa, bu maliyetler de teklife dahil edilir.